Kielce

Opowieść o pewnej ścianie świątynnej - naznaczonej tajemniczymi śladami - w połączeniu z Życzeniami Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy

Stojąc pod południową ścianą kieleckiej katedry, należy zwrócić uwagę na fakt, iż nowsza część świątyni – zachodnia, pokryta jest tynkiem. Wschodnia zaś – starsza – obłożona została romańskimi blokami piaskowca, na których zachowały się znaki mistrzów kamieniarskich, zwane „gmerkami” (niektóre proste – w formie kilku kątów, a niektóre przypominające znaki chińskiego alfabetu), a także ślady w postaci widocznych cięć po broni siecznej oraz okrągłych wgłębień.

Zwiedzanie grodu nad Silnicą – od skał Kadzielni rozpoczęte, poprzez bruk starówki – aż po zbocza Karczówki z pobernardyńskim klasztorem i młodym ogrodem botanicznym

9.30 – Spotkanie z przewodnikiem w Kielcach i zwiedzanie rezerwatu „Kadzielnia”

Podziemną trasę turystyczną – Jaskinie Kadzielni – zwiedzać będą jedynie zainteresowane indywidualne osoby, którym uda się wejść na własną rękę z grupami zorganizowanymi – rezerwacji nie będzie;

reszta wycieczki uda się z przewodnikiem na zwiedzanie rezerwatu Kadzielnia 

Lekka rozprawa z „Kultem Wodza”, „kultem jednostki” – w Setną Rocznicę Zwycięstwa nad bolszewickimi hordami – przeprowadzona w oparciu o kieleckie „Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego”…

Pod dachem trójarkadowej logii – na lewo od wejścia głównego do dawnego pałacu biskupów krakowskich – znajduje się przepiękny marmurowy portal, prowadzący do wnętrza reprezentacyjnej klatki schodowej, wiodącej na piętro pałacu. Na portalu tym wyryto słowa Józefa Piłsudskiego: „RZECZĄ ŻOŁNIERZA JEST STWORZYĆ DLA OJCZYZNY/ PIORUN, CO BŁYSKA, A GDY TRZEBA UDERZY”. Dlaczego na XVII – wiecznym portalu wyryto w okresie międzywojennym te słowa?