wstążka świętokrzyska

Szlakiem Pionierów Niepodległości – wycieczka jesienna w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości – ku Pamięci – ku Czci i Chwale Bohaterów…

9.00 – Spotkanie z przewodnikiem przy parkingu przy ul. Krakowskiej i zwiedzanie rezerwatu Kadzielnia ze Wzgórzem Harcerskim z Pomnikiem – przypomnienie historii 4. Pułku Piechoty Legionów i 2 D P Leg.

Pomnik na Kadzielni - Kielce - Góry Świętokrzyskie

Pomnik na Kadzielni jest bardzo podobny do pomnika Obrońców Wybrzeża na Westerplatte i... nie jest to przypadek…

10.00 – Marsz ku Rogatce Krakowskiej – miejsca wkroczenia do Kielc Pierwszej Kompanii Kadrowej w sierpniu 1914 r.; przystanek przy kapliczce z tablicą poświęconą temu wydarzeniu

10.30 – Pomnik Czwórki Legionowej i Dom Przysposobienia Wojskowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z popiersiem Komendanta Legionów

Kielce - Pomnik Czwórki Legionowej

Pomnik Czwórki Legionowej - finał Marszu Szlakiem Kadrówki - 12. VIII 2004 r.

11.00 – Muzeum Narodowe w Pałacu Biskupów Krakowskich – zwiedzanie Sanktuarium Marszałka Piłsudskiego REZERWACJA

Kielce - Pałac Biskupów Krakowskich

Pałac Biskupów Krakowskich - Muzeum Narodowe - z Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego

12.20Pomnik Marszałka na Kasztance na Placu Wolności, gdzie po śmierci Piłsudskiego ustawiono symboliczny Jego katafalk

Kielce - Pomnik Marszałka Piłsudskiego na Placu Wolności

Pomnik Marszałka Piłsudskiego na Placu Wolności

12.45 – Marsz ul. H. Sienkiewicza do Dworca Kolejowego – Placu Niepodległości z Ponikiem Niepodległości – w miejscu pierwszych walk z sierpnia 1914 r.

Kielce - Pomnik niepodległości

Pomnik Niepodległości przy dworcu kolejowym - tu padły pierwsze strzały w walce o Niepodległość...

13.30 – Marsz do autokaru z przystankami: tablica poświęcona pamięci gen. Stefana Roweckiego – Legionisty i Komendanta Głównego Armii Krajowej – dowódcy piechoty kieleckiej 2. Dywizji Piechoty Legionów w okresie międzywojennym; kościół garnizonowy WP z tablicami poświęconymi chwale oręża polskiego; pomnik poświęcony Harcerzom Poległym za Ojczyznę na Skwerze im. Szarych Szeregów

Kielce - Kościół Garnizonowy

Kościół Garnizonowy Wojska Polskiego - dawna cerkiew prawosławna

14.15 – Przejazd w stronę Skarżyska – Kamiennej przez osiedle kieleckie Bocianekpomnik w miejscu przysięgi 1. Pułku Piechoty Legionów w 1914 r.

15.00 – Zwiedzanie Muzeum Orła Białego w Skarżysku – Kamiennej ze szczególnym uwzględnieniem historii walk o Niepodległą w okresie I wojny światowej oraz okresu II RP REZERWACJA

Muzeum Orła Białego w Skarżysku - Kamiennej - Góry Świętokrzyskie

Muzeum Orła Białego w Skarżysku - Kamiennej

16.20zakończenie wycieczki i odjazd w kierunku domu.