Koło PTTK „ Ducha Gór Liczyrzepy” w Dusznikach – Zdroju

Wieczorem 20. X 2017 r., otrzymałem od Pani Marty Wodeckiej – Dudy – przewodnika PTTK z Dusznik – Zdroju – list, będący odpowiedzią na moją prośbę o przesłanie mi zdjęć z wycieczki turystów z Dusznik w Góry Świętokrzyskie, którą miałem zaszczyt w 2013 r. prowadzić. Słowa tego listu, będące również miłym wspomnieniem tamtej wyprawy – za zgodą autorki – niniejszym przytaczam:

Witam P. Pawle!                                                                                                                                                                       

Wreszcie odnalazłam zdjęcia z wycieczki dusznickiego koła PTTK w Góry Świętokrzyskie. Wycieczka była bardzo udana i do dzisiaj ją mile wspominamy – to także w dużej mierze Pana zasługa, gdyż dostarczył nam Pan ogrom ciekawych informacji dotyczących zwiedzanego regionu (Kielc i Gór Świętokrzyskich). Ponieważ nie potrafię wybrać jednego, przesyłam kilka zdjęć dokumentujących zwiedzanie pod Pana przewodnictwem Kielc i wejścia na Łysicę (19, 20 VIII 2013 r.).

Pozdrawiam

Marta Wodecka – Duda oraz inni uczestnicy wycieczki, członkowie i sympatycy Koła PTTK „ Ducha Gór Liczyrzepy” w Dusznikach – Zdroju

 

wycieczka Koła PTTK w Dusznikach-Zdroju