wstążka świętokrzyska

Świętokrzyski Park Narodowy

„O, Góry Świętokrzyskie! Z wszystkich naszych ziemi

Ja o Was najwięcej mam dobranych wieści;

Ugodzony pięknością i górami mymi,

Gdzie w Puszczy Jodłowej wiatr w liściach szeleści…”

Marian Sołtysiak „Barabasz”