Skansen w Tokarni

Park Etnograficzny (skansen) w miejscowości Tokarnia. Na Kielecczyźnie, w latach 50 – tych XX w. podjęto opracowanie programu ochrony najcenniejszych obiektów budownictwa ludowego, a w sierpniu 1976 r. powołano do życia Muzeum Wsi Kieleckiej. Park Etnograficzny zlokalizowano na nieurodzajnych gruntach, położonych w zakolu Czarnej Nidy, we wsi Tokarnia. "Wieś nie była zbyt duża. Leżała w kotlinie, zasłoniona wzgórzami, wyciągnięta przy nich wzdłuż krętej rzeczki ...” - pisał Stanisław Młodożeniec – „chłopski futurysta”. Skansen w Tokarni ma charakter ponadregionalny i obejmuje swoimi zbiorami zabytki kultury ludowej z terenu wychodzącego poza granice województwa świętokrzyskiego. Znajdziemy tu urokliwe zagrody chłopskie oraz inne fantastyczne dzieła wiejskich budowniczych, przeniesione z terenów Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, Sandomierskiej oraz Ponidzia. Skansen ten należy do największych tego typu obiektów w Polsce.