wstążka świętokrzyska

Pojezierze Świętokrzyskie

Pojezierze Świętokrzyskie

Tak, to nie jest pomyłka… jeszcze do niedawna, te malownicze, śródleśne mokradła i zalewające łąki zbiorniki wodne, uważano za stawy i bezmyślnie osuszano, zamiast chronić. Jednak badania, prowadzone na przełomie XX i XXI w. przez zespół naukowców Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej (dziś Uniwersytetu Jana Kochanowskiego), dowiodły niezbicie, iż mamy do czynienia z naturalnymi jeziorami (eolicznymi), których w okolicy Kielc jest kilkadziesiąt, a w całym regionie świętokrzyskim... kilkaset. Już w 2005 r. opisałem to fantastyczne zjawisko przyrodnicze, a więcej na ten temat w zakładce BLOG.

Galeria