wstążka świętokrzyska

Palotyński dom rekolekcyjny „Wieczernik” w Świętej Katarzynie

Palotyński dom rekolekcyjny „Wieczernik” w Świętej Katarzynie rozpoczął działalność w 1992 roku. Nowoczesny, piętrowy – piękny na zewnątrz i od wewnątrz – budynek otoczony jest przestronnym, zamkniętym obszarem zieleni, w obrębie którego znajdują się: boisko do siatkówki, miejsce ogniskowe, niewielki ogrodowy domek – sala spotkań, a także parking. Dom rekolekcyjny dysponuje m.in. pokojami 2 i 4 os., klimatyzowaną kaplicą, jadalnią, salami spotkań, biblioteką, wideoteką i salą telewizyjną.

Wieczernik Święta Katarzyna

                                                                                    Dom Rekolekcyjny "Wieczernik"

W „Wieczerniku” funkcjonuje Palotyński Ośrodek Powołań "Apostoł". Organizowane są tutaj niezapomniane rekolekcje, na które przybywają licznie ludzie z całej Polski. Można zatrzymać się tutaj również na wypoczynek indywidualny lub rodzinny. Przyjmowane są też grupy zorganizowane. Jednakże na terenie ośrodka obowiązują pewne – oczywiste – normy zachowania. Znajdziemy tu spokój, ukojenie duszy w medytacji, modlitwie i zielonym otoczeniu, czas na rachunek sumienia i rozmyślanie, a zamiast drink – baru będziemy mieli do dyspozycji kaplicę, zamiast znienawidzonego szefa – przyjazne „kierownictwo duchowe”. Wyjdzie na zdrowie każdemu – fizycznie i psychicznie… Będąc tu, warto choćby zajrzeć do przeszklonego ganku (z którego wchodzi się do wnętrza Domu), by obejrzeć stojącą tam, przepiękną rzeźbę przedstawiającą rozmodlonego św. Wincentego Pallottiego.

Patrząc na skupione oblicze tego wyjątkowego człowieka, poza którym malowniczo rysuje się zieleń ogrodu, możemy chwilę podumać o jego życiu i działalności… Urodził się w Rzymie 21 IV 1795 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 16 V 1818 roku. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności na wielu polach – m.in. charytatywnej, seminaryjnej, spowiedniczej, edukacyjnej, a zwłaszcza polegającej na rozwijaniu współpracy miedzy duchownymi a świeckimi – był przede wszystkim Rzym, gdzie zmarł 22 I 1850 roku. Błogosławionym został ogłoszony w 1950 r., a świętym ogłosił go w 1963 r. papież Jan XXIII. Ośrodek Pallotynów czynny jest przez cały rok.

Tel./fax. 41 311 22 20, 311 20 11

rektorat@wieczernik.com.pl

www.wieczernik.com.pl